Skip to main content

Thuma'ninah Dalam Solat

Di antara kejahilan mencuri yang paling besar adalah mencuri dalam solat, kerana Rasulullah saw bersabda:

"Orang yang paling jelik mencurinya adalah yang mencuri dari solatnya."
Mereka (Sahabat) bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari solatnya?"
Rasulullah menjawab, "Yaitu dengan tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya."

Sesungguhnya meninggalkan Thuma'ninah (Tenang), dan tidak tetapnya punggung waktu ruku' dan sujud, tidak berdiri lurus setelah ruku' antara dua sujud, semua itu adalah suatu pemandangan yang umum dilihat pada jama'ah yang solat, hampir tidak thuma'ninah dalam solatnya (expres). Sedangkan thuma'ninah adalah rukun yang mana tidak sah solat bila ia ditinggalkan, dan masalah ini adalah masalah yang merbahaya, sebab Rasulullah saw bersabda:
"Tidak sah solat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya dalam ruku' dan sujud."
Dan tidak diragukan lagi, bahawa ini adalah suatu perbuatan mungkar yang pelakunya pantas mendapatkan peringatan keras. Diriwayatkan dari Abu Abdillah Al-Asy'ary, beliau berkata,"(Pada suatu hari) Rasulullah saw solat bersama sahabat-sahabatnya, kemudian beliau duduk dengan sekelompok dari mereka, lalu seorang lelaki masuk masjid dan solat, ia ruku' dan sujud sebagaimana burung mematuk makanan (tiada thuma'ninah), maka Rasulullah bersabda,
"Cuba kamu lihat orang ini, siapa yang mati dalam keadaan begitu, nescaya ia mati di luar millah (agama) Muhammad, dia terburu-buru dalam solatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah, sesungguhnya perumpamaan orang yang tergesa-gesa dalam ruku' dan mematuk dalam sujudnya seperti seorang yang lapar memakan satu atau dua butir korma, apakah cukup baginya?"

Sewajarnya orang yang meninggalkan thuma'ninah dalam solat, apabila mengetahui hukumnya, segera mengulang solat fardhu waktu itu dan bertaubat kepada Allah, dan tidak wajib atasnya mengulangi solat-solat yang telah lalu, berdasarkan hadith:
"Kembalilah solat, sebab sesungguhnya kamu belum solat."
Rasulullah hanya menyuruhnya untuk mengulangi solat waktu itu dan tidak menyuruh untuk mengulangi yang telah lalu.

Comments

Popular posts from this blog

Halal

Belajarlah Menyalahkan Diri Sendiri

Berkata al-Muzanni: Apabila engkau melihat wujud kekeringan cinta dalam diri sahabatmu terhadapmu, demikian itu kerana dosa yang engkau lakukan, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah.

Itulah adab ukhuwwah, apabila berlaku kekeringan dalam hubungan setelah ia diikat atas ikatan akidah dan perjuang, ketahuilah, kesalahan pertama adalah pada diri anda sebelum sahabat anda.

Mukmin yang terbaik ialah yang sering memuhasabah dirinya sebelum orang lain. Menyalahkan dirinya sebebelum menyalahkan orang lain.

Al-Quran juga mengajar Muslim supaya menyalahkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menyalahkan orang lain atas musibah yang menimpa dirinya. Bukan salah takdir tetapi kecuaian diri yang menyebabkan semua itu berlaku.

Firman Allah SWT: “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”

Menuding jari ke arah diri sendiri membuka ruang yang merdeka untuk memuhasabah diri. Muhasaba…

Surah al-Baqarah ayat 286.

Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata): Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir.