Kekal.

Tiada yang kekal melainkan Allah SWT.

Salam

Laknat Allah.

Adakah kita lebih takut kepada laknat Allah SWT 
atau laknat manusia.

The Dominion